Awgrymiadau ar gyfer Chwarae Roulette

May 31, 2010 :: Posted by - Online Casino 123 :: Category - Uncategorized, Welsh


Awgrymiadau ar gyfer Chwarae Roulette

gan Awwad Adel

Chwarae roulette yn golygu chwarae eich lwc. Mae systemau a strategaethau ar gyfer chwarae roulette, ond mae’n un o’r rhai mwyaf anodd o gamblo gemau i strategize a holl systemau roulette yn ddifrifol ddiffygiol. Mae’n syml yw gêm o lwc. Gyda hynny cael ei ddweud, mae dal yn ddefnyddiol awgrymiadau a chynghorion am chwarae roulette.

Un awgrym yw i osod eich hun yn y gyllideb. Mae hyn yn ddefnyddiol blaen mewn unrhyw gêm o gyfle, ac mewn unrhyw gêm o gyfle angen i chi fod yn barod i golli cymaint o arian ag y byddwch wedi caniatáu eich hun i chwarae gyda nhw. Mae’r gyllideb a bennwyd ymlaen llaw yn unig ddylai fod cymaint ag y gallwch fforddio i’w golli.

Mae ffordd dda o gael eich hun yn gyfarwydd â chwarae roulette chi os na fydd gennych cyn i gael ar y Rhyngrwyd ac ddod o hyd i casino-lein sy’n cynnig am ddim ar-lein roulette gemau. Mae hon yn ffordd hawdd a hwyliog i ddysgu’r rheolau heb unrhyw risg ariannol.

Ceisiwch chwarae roulette Ewropeaidd yn hytrach na Americanaidd. Mae’r ymyl tŷ hwn ychydig yn is yn Ewrop, neu un sero, roulette, felly eich siawns o ennill yn well. Rhywbeth arall sy’n gostwng ymyl y tŷ yn chwarae â “” en carchar, neu “ildio”. Os chwarae gyda “la partage” rheolau yn bosibl, yna yn ei wneud.

A nid mawr ei wneud yw i beidio ceisio rhagweld canlyniad y sbin nesaf yn seiliedig ar yr hyn troi i fyny ar y llyw ar y flaenorol troi. P’un a ydych chi neu chwaraewr arall yn unig wedi cael streak o goch neu streak o du, dylech edrych ar bob troelli ar wahân. Na chrawn beth, yr olwyn yn troelli ar hap.

Mae’r betiau uwch wedi groes is. Er efallai y byddwch yn ennill mwy o arian, bydd eich siawns o ennill yn llawer is, felly cadw at betiau is sydd yn cynnwys mwy nag un rhif. betiau betiau Square neu golofn wedi payouts is ond groes llawer gwell.

Peidiwch â twyllo eich hun i feddwl mai dim ond oherwydd eich bod wedi lwc dda ar nifer penodol y byddwch yn cael lwc dda gyda nifer hwnnw ar eich sbin nesaf. Unwaith eto, mae hyn olwyn ar hap a roulette yn gêm o lwc. Dyna pam nad ydych am i dreulio cyfnodau hir o amser chwarae roulette. P’un ai ydych yn ennill winnings o fewn eich chwarae cyntaf neu os ydych yn unig yn colli, yn y wasg ‘ch lwc a pheidiwch â gadael eich hun yn mynd yn rhy bell yn y twll. Stop tra byddwch yn dal ymlaen neu yn cymryd eich colledion a symud ymlaen at y gêm nesaf.

  FireCasinos.com

Beth Gwneud Da Poker Player?

March 29, 2010 :: Posted by - Online Casino 123 :: Category - Uncategorized, Welsh


Beth Gwneud Da Poker Player?

gan Adel Awwad

Y gêm o brocer yn dadlau yr agwedd fwyaf poblogaidd o hapchwarae modern. Mae’r lefel sgiliau cymhleth ac amrywiaeth o ddwylo a strategaethau denu hyd yn oed y chwaraewyr mwyaf profiadol i gymryd rhan yn y gêm poker.

Mae nifer o ystyriaethau ynghylch beth sy’n gwneud chwaraewr poker da, ond mae’r cysyniadau craidd yn y deyrnas hapchwarae yn debyg. Y pethau sy’n gwneud chwaraewr poker da fel arfer yn y pethau a fydd yn eich cynorthwyo yn y byd o hapchwarae yn ei gyfanrwydd.

Y peth cyntaf sy’n gwneud chwaraewr poker da Mae’n debyg mai dyma’r mwyaf y cytunwyd arnynt ar gonsensws â’r rhai sy’n ymwneud â hapchwarae fyd-eang: penderfyniad cyflym a chywir gwneud sgiliau. Bydd chwaraewr poker da yn cael eu gallu i feddwl yn gyflym ac yn gwneud cais ar y penderfyniadau a wnânt ar yr adeg briodol i lwyddo yn y gêm poker. Bron yn debyg i quarterback ar rhaid i dîm pêl-droed sy’n meddu ar gwneud penderfyniadau da sgiliau, chwaraewr poker da yn cael ei roi mewn sefyllfa debyg pan hapchwarae. Maent wedi i feddwl ar eu traed ac yn gyflym. Mae hyn yn yr un fwy agwedd bwysig o lwyddo yn y gamblo a dod yn chwaraewyr poker da.

Agwedd arall o chwaraewr poker da yw’r gallu i newid Gears rhybudd mewn eiliadau. Poker, fel gamblo yn gyffredinol, bob amser yn newid ac wrth chwarae gêm poker, gall pethau newid yn gyflym ac yn y gallu i addasu â’r newidiadau hynny yw beth sy’n gwneud chwaraewr poker da.

Eto i gyd, un arall yn ystyried hapchwarae, yn enwedig mewn poker arbennig, yn gwybod y gêm – wir, wybod y gêm. Bydd chwaraewr poker da neu frwdfrydig hapchwarae yn gyffredinol, yn gwybod yr holl sesiynau a allan o’r gêm. Byddant yn gwybod hanes poker, chwaraewyr poker poblogaidd, ystafelloedd poker ar-lein, dwylo gwahanol, strategaethau a mwy. Bydd chwaraewr poker da astudio gêm poker fel crefft a meithrin yn unol â hynny. Mae’r chwaraewyr poker da yw’r bobl sydd â gwir gariad y gêm a chael aciwt awydd i barhau i ddysgu tueddiadau datblygu yn poker ac mewn hapchwarae yn gyffredinol.

Yn olaf, chwaraewr poker da yn feddu ar y swm mwyaf o hyder gall cael ei dynol. Hapchwarae angen nid yn unig ymennydd, ond hyder a poker yn eithriad. Mae rhai o chwaraewyr y byd poker gorau ennill oherwydd eu bod yn hyderus yn eu penderfyniadau a pheidiwch â dyfalu ail eu hunain. Hyder yn gwneud chwaraewr poker da yn sicr ag unrhyw un o’r nodweddion eraill a grybwyllir uchod – ond y cyfuniad yr holl sgiliau gwneud chwaraewr poker da a myfyrwyr wych o hapchwarae yn ogystal.

  FireCasinos.com

Briga 10 Rhesymau dros Ymweld â Casino

May 27, 2010 :: Posted by - Online Casino 123 :: Category - Uncategorized, Welsh


Briga 10 Rhesymau dros Ymweld â Casino

gan Awwad Adel

Dros gyfnod o rai wythnosau, yr wyf yn cynnal arolwg byr iawn, yn gofyn a ddewiswyd ar hap o ymwelwyr casino un cwestiwn syml. Roedd y cwestiwn, “Pam wnaethoch chi ymweld â’r casino heddiw?” Eithr derbyn edrych yn od bob hyn a hyn, yr wyf yn llwyddo i gael amrywiaeth o resymau gwahanol pam pobl yn ymweld casinos.

Rheswm # 1: I gamblo. Nid yw’n syndod, hwn oedd y prif reswm mae’n debyg y gallwch ddyfalu gan edrych o amgylch y tablau gêm a pheiriannau slot .

Rheswm # 2: I fwyta ac yfed. Er bod rhai sengl a chyplau yn bresennol yn y casino i fwynhau diod neu ddau ar y bar, roedd eraill yn fwy o ddiddordeb yn bwyta allan yn y bwyty casino.

Rheswm # 3: Adloniant. Mae hyn yn rheswm arall gyffredin iawn i ymweld â casino. Boed i weld comedi, hud, canu neu ddawnsio yn dangos, adloniant yn ffactor pwysig i’w cofio wrth i dynnu ymwelwyr casino.

Rheswm # 4: I gymdeithasu. Dal i fyny gyda ffrindiau a chymdeithasu yn rheswm arall gyffredin iawn i ymweld â casino.

Rheswm # 5: Cyflogaeth. Nid yw hyn yn rheswm bod y byddech yn disgwyl i ddod i fyny yn rhy aml ym meddyliau pobl, ond er hynny mae’n wir. Mae llawer o bobl yn mynd i casino oherwydd eu bod yn gweithio yno, fel, showgirl deliwr neu weinyddes.

Rheswm # 6: Diflastod. llawer o bobl yn penderfynu i fentro i lawr i’r casino oherwydd eu bod yn teimlo wedi diflasu ac nid oeddent yn gwybod lle arall i fynd, neu beth arall i’w wneud ar nos Wener neu nos Sadwrn.

Rheswm dwyn # 7: rhywun i mi yma. Rhywun wedi penderfynu ymweld â’r casino a dod a’u partner, perthynas, ffrind neu gydweithiwr hyd.

Rheswm # 8: I ddysgu sut i chwarae gemau. Mae ychydig o bobl yn bresennol yn y casino i wylio a dysgu sut i chwarae rhai o’r gêmau casino.

Rheswm # 9: Rhamant. Bod yn y cwpl sy’n penderfynu i gwrdd yn y casino ar ddyddiad neu y dyn sengl neu fenyw sydd yn gobeithio i gwrdd â rhywun diddorol, casinos, mae’n debyg, lleoliadau gwych i gyfarfod â phobl newydd diddorol.

Rheswm # 10: Nid oedd unrhyw reswm solet 10, ond casgliad o ddoniol, atebion rhyfedd a ‘n annaearol fel “Roedd angen i ddefnyddio’r ystafell ymolchi” a “rhywun dyled arian i mi”.

Felly, fel y gallwch weld, nid yw pobl yn ymweld casinos yn unig er mwyn gamblo, ond am amrywiaeth o resymau diddorol.

  FireCasinos.com

Byd Poker Agored

March 17, 2010 :: Posted by - Online Casino 123 :: Category - Uncategorized, Welsh


Byd Poker Agored

gan Adel Awwad

Mae’r Poker Byd Agored yn cynnig stakes poker uchel ac wedi bod yn hoff o gamblers o bob cwr o’r byd. Mae poblogrwydd poker wedi lledu fel wildfire. Mae Cyfres Byd o Poker a Byd Poker Taith yn darlledu bron yn gyson. Ystafelloedd poker ar-lein yn fwy poblogaidd nag erioed. Mae’n ar cefndir hwn y bydd y chweched blynyddol Byd Poker Agored yn chwarae ym mis Ionawr 2006. Dim ond Jack Binion a’r Pedol enwog yn Tunica, gall Mississippi ddod at ei gilydd mewn digwyddiad poker o’r maint

Mae’r Poker Agored y Byd, a gynhelir bob blwyddyn, yn un o’r Byd Poker Taith’s dwrnameintiau poker teledu. Gyda poblogrwydd poker ar y cynnydd, gamblers llawer yn ei chael eu arbenigol yn chwarae ar-lein poker. Mae’r Poker Byd Agored yn cynnwys chwaraewyr yn cystadlu yn un o sawl math o gemau poker. Twrnamaint hwn yn hynod boblogaidd ac yn fynychwyd gan chwaraewyr a brwdfrydig poker o bob cwr o’r byd.

Roedd y Poker Agored y Byd yn 2005, un o’r tablau cryfaf terfynol ymgynnull erioed. Digwyddiad eleni yn argoeli i gymryd oes terfyn Texas Hold’em i uchelfannau newydd poblogrwydd. Y wefr o fod yn chwaraewr poker anhysbys wrth y bwrdd gyda chwaraewyr enwog gweld ar y teledu yn tynnu ar gyfer y anghenfil o dwrnameintiau poker. Mae hyn nid yn bendant lle i hogi eich sgiliau neu arfer.

Bydd y Byd 2006 Poker Agored yn cael ei gynnal yn Tunica, Mississippi o 5 Ionawr trwy y 27ain. I’r rhai sy’n dymuno mynd i mewn i’r gemau poker, mae mynediad Tunica Poker ffioedd Tournament a phrynu mewn ffioedd, yn amrywio, yn seiliedig ar y math o gêm. Ar gyfer selogion brocer sy’n well i wylio’r gemau, yn hytrach na chwarae, tocynnau i Poker Byd Agored yn rhad ac am ddim, ond yn cael eu rhoi ar caeth cyntaf i’r felin, yn gyntaf sail gwasanaethu.

Mae nifer o ddigwyddiadau, gan gynnwys Stablau, Omaha, Hi-lo a Texas Hold’em. Mae yna ddau oes terfyn a twrnameintiau terfyn. Mae’r digwyddiad hwn yn un o’r arosfannau mwyaf poblogaidd ar y Poker Byd Taith, sydd yn dechrau trydydd tymor llwyddiannus. Mae’r Poker Byd Agored bartner y Casino Streic Aur gyda Bwlch yr Oernant Binion yn cael un o’r twrnameintiau mwyaf cyffrous y WPT.

Gall arall gwn poker ar-lein ifanc hawlio teitl yn y Poker Byd Agored? Bydd un o weithwyr proffesiynol yn y byd poker a sefydlwyd yn ôl teitl y Byd hyrwyddwr Agored Poker? Bydd y camau gweithredu yn gyflym a stakes uchel ar y 6ed blynyddol rhagwelir y Byd Poker Agored yng Tunica, Mississippi.

  FireCasinos.com

Casinos Deyrnas Unedig

May 02, 2010 :: Posted by - Online Casino 123 :: Category - Uncategorized, Welsh


Casinos Deyrnas Unedig

gan Awwad Adel

Mae’r Deyrnas Unedig yn gweld mwy a mwy o ystwytho y busnes casino; ymweliadau i Unedig casinos Deyrnas brig 11 miliwn y llynedd, ac yn ymddangos yn debygol o gynyddu ymhellach yn y blynyddoedd i ddod, buoyed gan newidiadau yn y gyfraith a fydd yn gweld llawer o casinos newydd a adeiladwyd, gan gynnwys er mwyn- o’r enw “super casino,” y lleoliad sydd wedi dal i gael ei benderfynu. Mae hefyd yn cynyddu nifer y casinos yn y rhanbarth o’r wlad, fel yr Alban a Chymru, loteri genedlaethol, a chwaraeon sector ffyniannus betio, gamblo ar-lein ac, sydd yn gynyddol boblogaidd gyda Brythoniaid. Mae hyn yn arallgyfeirio yn disgwyl i barhau yn y blynyddoedd i ddod.

Tan yn ddiweddar, y Deyrnas Unedig casinos ofynnol ymwelwyr i wneud cais am aelodaeth o leiaf 24 awr ymlaen llaw o chwarae; gallai hyn gael ei wneud yn bersonol neu’n ysgrifenedig (neu e-bost), ac roedd angen i’r cwsmer yn rhoi enw a chyfeiriad, yn ogystal Rhaid fel dau fath o adnabod, o leiaf un ohonynt yn cario photo. Mae’r gofyniad hwn ei gynllunio i atal “impulse” hapchwarae, ond cytunwyd yn gyffredinol i fod yn hen ffasiwn ac yn dod i ben yn 2005.

Dan Prydain Deddf Gamblo 2005, bydd tri dosbarth o casinos newydd, bach, mawr, a (i ddechrau) un “casino super.” Mae’r dosbarthiadau o casinos eu gwahaniaethu yn ôl eu maint llawr a gallu cwsmeriaid, a hefyd gan y nifer o peiriannau slot y byddant yn dal: hyd at 80 o beiriannau slot ar gyfer casinos bach, a hyd at 150 o beiriannau slot ar gyfer casinos mawr, y ddau gyda jacpot uchafswm o £ 4,000. Bydd y rhain yn cael eu lleoli mewn dinasoedd ledled y wlad, gan ddefnyddio meini prawf, gan gynnwys yr effaith ar y gymuned leol a’r potensial ar gyfer adfywio trefol. Mae hyn hefyd yn berthnasol i y sengl “super casino,” a fydd yn ôl pob tebyg yn cael eu lleoli yn y Dôm y Mileniwm yn Llundain, er bod hyn wedi cael ei gadarnhau eto. Byddai’r super casino dal hyd at 1,250 peiriannau slot gyda jackpots unlimited, a allai ei gwneud yn Ewrop casino mwyaf.

Ar wahân o Lundain, sydd ar hyn o bryd mae dros 20 casinos, mae eraill yn y Deyrnas Unedig casinos lledaenu ledled y wlad. Mae’r mwyaf casino Deyrnas Unedig yn y Ddinas Seren yn Birmingham, sydd wedi 46 gemau bwrdd a dros 200 o beiriannau slot. Yn gyfan gwbl, mae dros 140 o casinos a chyfleusterau cysylltiedig hapchwarae ym Mhrydain, er bod hyn yn debygol o godi o dan y rheolau newydd. Mae hefyd yn draddodiad hir o chwaraeon fetio, yn bennaf ar rasio ceffylau ac pêl-droed, a thwf betio ar-lein wedi gweld y cyflym Deyrnas Unedig yn dal rhai o’i chymdogion Ewropeaidd yn y ras betio.

  FireCasinos.com

Casinos Gorllewin Virginia

March 31, 2010 :: Posted by - Online Casino 123 :: Category - Uncategorized, Welsh


Casinos Gorllewin Virginia

gan Awwad Adel

Nid Casinos West Virginia yn hoffi eich casino Las Vegas nodweddiadol. Yn West Virginia, yn cael eu gemau nad tabl cyfreithiol fel Gorllewin Virginia casinos gynnig naill ai’n byw rasio cŵn neu rasio ceffylau yn byw gyda dewis mawr o beiriannau slot a simulcasts byw. West Virginia casinos yn lle gwych i dreulio noson yr hapchwarae ond yn siŵr o fwynhau pryd o fwyd gourmet cyn mynd adref gyda’r winnings gyda’r nos.

Tri-Wladwriaeth cae a Hapchwarae Canola yn casino Gorllewin Virginia lleoli yn Cross Lanes, Gorllewin Virginia. Maent yn cynnig byw milgi rasio bob diwrnod o’r wythnos ac eithrio ar ddydd Mawrth. Mae’r camau gweithredu slot ar gael ar beiriannau 1,800 slot dyddiol o 11 am to 3 y bore yn ardal casino Mardi Gras thema.

Tri-Wladwriaeth cae a Hapchwarae Canola has a “Chwaraewyr Club” sy’n debyg iawn i’r rhaglenni comp a gynigir gan y Casinos Las Vegas. Pwyntiau yn olrhain a all gael eu hadbrynu ar gyfer rhoddion mawr fel arian parod talebau gwesty, a bwyd am ddim. Mae’r cae yn cynnig bwytai 2 gourmet gyda bwffe ar gael yn llawn yn y rhan fwyaf unrhyw awr.

Arall West Virginia Casino yn cae Ynys Wheeling a Canola herwhela. Maent yn cynnig rasio yn byw milgi ac maent ar agor bob dydd o 7am to 4 am.

Wheeling Ynys cae a Hapchwarae Canola wedi 2,400 peiriannau slot, 6 bwytai a gwesty mawr. Mae’r ardal slot y casino yn siŵr o gael gêm i blas ddant pawb. Maent yn cynnig Olwyn Ffawd, Double Diamond, Poeth Pupurau, a llawer mwy o ffefrynnau. Mae’r wagers ar y slotiau dechrau gyda nicel ac uchel o $ 5 gyda a payout jacpot o hyd at $ 50,000.

Wheeling yn cynnig Ynys byw rasio milgwn drwy gydol y flwyddyn. Er eu cymryd yn y camau milgi yn byw, yn siwr i edrych ar eu hardal cydamserol. Mae’r ardal yn cynnig cydamserol yn byw thoroughbred a harneisio ceffylau rasio trwy fwydo ‘n fideo byw o lwybrau eraill ar draws yr Unol Daleithiau.

Cyn mynd at y slotiau neu osod chyngwystl ar y cŵn, gwneud yn siwr i ddangos i fyny ar gyfer y “Preferred Chwaraewr Cerdyn”. Gyda chwarae yn parhau, gall fod yn ennill pwyntiau tuag at fwyd rhad ac am ddim, gwobrau arian parod, ac aelod llawer mwy o fudd-daliadau gyfyngedig.

West Virginia casinos yn cynnig ychydig o rywbeth i bawb. Mae’r deddfwr Gwladol wedi pleidleisio ar ganiatáu i gemau bwrdd yn byw fel blackjack a craps ar y gorffennol ac mae’n disgwyl i ddod i fyny eto y sesiwn ddeddfwriaethol. Tra yn aros ar y ddeddfwriaeth i basio, West Virginia casinos yn dal i wneud gwaith gwych yn cynnig amrywiaeth lawn o hapchwarae dewisiadau.

  FireCasinos.com

Casinos Orllewin Ewrop

April 04, 2010 :: Posted by - Online Casino 123 :: Category - Uncategorized, Welsh


Casinos Orllewin Ewrop

gan Awwad Adel

Gorllewin Ewrop yn gartref i’r rhan fwyaf o casinos yn Ewrop, y rhan fwyaf ohonynt yn cael eu gweld yn y gwledydd mwy o faint, Prydain, Ffrainc, ac yn yr Almaen bennaf yn eu plith. Ond mae nifer sylweddol o Orllewin Ewrop casinos hefyd wedi eu lleoli yn y Swistir, Awstria, Yr Iseldiroedd, a Sbaen, a rhan fwyaf o wledydd eraill yn y rhanbarth wedi cyfleusterau casino o ryw fath neu’i gilydd. Mewn rhai gwledydd, y rhain casinos yn bennaf yn nwylo cwmnïau wladwriaeth-eiddo, ond mewn rhai yno i raddau helaeth o ymwneud gan y sector preifat. Mae’r duedd hon yn disgwyl i barhau dros y blynyddoedd nesaf.

Mae canol y casino Ewrop Gorllewin olygfa yn sicr yn Ffrainc, lle mae llawer o gemau a chwaraeir yn casinos yn wreiddiol, a lle y rheolau ac arferion o hapchwarae datblygu. Mae casinos mawr ym Mharis, ond mae’n bosibl hyd Riviera Ffrengig y mwyaf enwog casinos wedi’u lleoli. Mae’r arfordir y de mae hefyd yn gartref i drysor yng nghoron casinos Gorllewin Ewrop, Monte Carlo; fyddai unrhyw ymweliad â Monaco yn gyflawn heb sy’n deillio o’r olwyn roulette yn un o’i tablau yn herwhela deniadol ac unigryw. Mae ymweld â’r Carlo Monte Casino yn un o’r profiadau mwyaf bythgofiadwy bod Ewrop i’w gynnig.

Mae’r Deyrnas Unedig wedi bron i 70 casinos lledaenu ar draws y wlad, y mae 22 wedi’u yn Llundain. Mae’r llywodraeth Prydain wedi cael ei ddadreoleiddio y farchnad er mwyn agor y busnes casino Prydain hyd at fuddsoddiad tramor, gyda “supercasino” cynllunio ar gyfer un ddinas Prydain – y ceffylau blaen ar hyn o bryd yn cael ei Llundain, Blackpool, a Glasgow. Amcangyfrifir bod rhyw 11 miliwn o ymweliadau i casinos y DU bob blwyddyn, ac mae’r nifer hwn yn cynyddu yn gyflym.

Almaen wedi dros 50 casinos, llawer lleoli mewn trefi sba hanesyddol ac o dan reolaeth trefol. Awstria a’r Swistir hefyd draddodiad hir o hapchwarae, yr olaf yn arbennig yn symud ymlaen â nifer o ddatblygiadau mawr mewn trefi fel Davos, sy’n profi yn boblogaidd iawn gyda thwristiaid yn ystod y tymor y gaeaf sgïo, a deithwyr busnes, yn ogystal.

Mae’r rhan fwyaf o wledydd eraill yng Ngorllewin Ewrop a masnach casino bach ond maent yn ffynnu, gyda lleoliadau fel arfer yn cael eu cyfyngu i un i bob dinas neu dref. Mae hyn yn wir yn Sbaen, Portiwgal (sydd â casino enwog yn Estoril ger Lisbon), Gwlad Belg, yr Iseldiroedd, Denmarc, a Sweden. Yn wahanol i rai eu cymdogion mwy, nid casinos y gwledydd hyn ‘yn atyniadau twristiaeth yn eu hawl eu hunain, ond serch hynny maent yn boblogaidd iawn, ac maent fel a bywiog a deinamig yn Ewrop Gorllewin casinos unrhyw le arall.

  FireCasinos.com

Casinos Trinidad a Tobago

May 21, 2010 :: Posted by - Online Casino 123 :: Category - Uncategorized, Welsh


Casinos Trinidad a Tobago

gan Awwad Adel

Trinidad a Tobago yn ddau ar wahân yn ynysoedd India’r Gorllewin oddi ar arfordir Venezuela bod yn cynnwys y cyflwr Trinidad a Tobago. Er bod y rhan fwyaf (96%) o’r ynyswyr yn byw yn Trinidad, yr ynys o Tobago yn gyrchfan gwyliau cyffrous hefyd. Mae ynysoedd wedi gweithredu casino cyffrous ar gyfer y aficionado hapchwarae. Os nad ydych yn gweld y gêm yn yr ydych yn chwilio am o un casino, mae’n debyg y byddwch yn dod o hyd iddo ar un arall.

Y mwyaf o Trinidad a Tobago casinos, Ynys y Clwb Casino, wedi 150 peiriannau slot a 19 gemau bwrdd. Mae’r casino wedi ei lleoli yn Churchill Roosevelt a Ureias Butler Priffyrdd yn Valsayn, Trinidad. gemau Tabl cynnwys poker 3-cerdyn, sef y mwyaf poblogaidd, a blackjack, Caribî poker gre, roulette, a Sbaeneg 21.

Ma Pau wedi ei leoli ar y stryd Ffrangeg ac Araipita Avenue ym Mhort o Sbaen, Trinidad. Mae’r nodweddion casino slot 50 peiriannau a thair gemau bwrdd: poker, baccarat, a blackjack.

Clwb Kaiso Casino, a leolir yn Canaan, Tobago, yn glwb aelodau preifat. Mae’r casino ar agor o hanner dydd tan 04:00 yn ddyddiol.

Mae’r Casino Royalton yn Tobago y drws nesaf i’r Point Beach Hotel Goron yn Crown Point ac mae ar agor bob dydd o 4:00 tan 3 AC. Yn ychwanegol at beiriannau slot, y Casino Royalton nodweddion roulette, Caribî poker gre, blackjack, a poker 3-gerdyn. Eistedd ar Bae Store traeth tywod gwyn, gallwch gyfleus aros yn yr Point Beach Hotel y Goron, sydd wedi bod yn gartref nifer o westeion enwog, gan gynnwys y Frenhines Elizabeth II, Dywysoges Margaret, y Beatles, Sammy Davis Jr, a llawer o rai eraill. Mae’r casino, bwyty, a rownd bar allan yr eiddo hwn i fodloni eich holl anghenion.

Newydd Trinidad a Tobago casinos wedi popped yn ddiweddar i fyny ar yr ynysoedd gan gynnwys Clwb de Vegas, Clwb Casanova, Crystal Palace, ac eraill. Mae rhai o’r casinos ar yr ynysoedd yn ddau wedi codau gwisg, felly byddwch am wirio cyn mynd allan ar y dref.

Yn ogystal â Trinidad a Tobago casinos, y wladwriaeth hefyd arweddau a rasio ceffylau cyfleuster. Santa Rosa Parc wedi ei lleoli yn Arime, Trinidad, a nodweddion rasio thoroughbred ar ddau drac. Santa Rosa Parc hefyd wedi llyfr hil. Mae’r parc ar agor o 08:00 tan 03:00, dydd Llun hyd ddydd Sadwrn.

Mae’r wladwriaeth dau-ynys o Trinidad a Tobago wedi cyflwr yn rhedeg loteri ar gyfer y rhai sy’n mwynhau y math hwn o gamblo. terfynellau ar-lein mewn lleoliadau asiant, ynghyd â monitro keno, yn rhoi chwaraewyr amrywiaeth o gemau loteri o i ddewis ohonynt.

  FireCasinos.com

Casinos Tunisia

May 18, 2010 :: Posted by - Online Casino 123 :: Category - Uncategorized, Welsh


Casinos Tunisia

gan Awwad Adel

Tunisia yn wlad yng Ngogledd Affrica lle casinos yw’r unig fath o gamblo gyfreithlon. Y wlad ar hyn o bryd mae pedwar casinos gwasgaru ar draws ei dinasoedd a gyda Tunisia Mae hinsawdd dyner a thraethau tywodlyd, mae wedi dod yn gyrchfan gwyliau boblogaidd ar gyfer gamblers.

Mae’r casino Tunisia mwyaf yn y Pasino Grand Djerba sydd wedi’i leoli yn Djerba. Djerba yn swatio rhwng Algeria a Libya. Maent yn agored 24 awr ar sail ddyddiol. Maent yn cynnig 159 peiriannau slot a therfynellau poker ‘n fideo. Maent hefyd yn cynnal pedwar ar ddeg o dablau hapchwarae sy’n cynnwys blackjack, poker, roulette, a poker fridfa.

Mae’r Casino Grand Yasmine i’w chael yn Hammamet. Bostia 115 peiriannau slot a gemau fideo poker a naw byrddau hapchwarae. Mae’r gemau yn blackjack, roulette, a poker fridfa. Mae’r casino ar agor yn ddyddiol rhwng yr oriau o 8:00 a 4:00. Mae’r Casino Grand Yasmine hefyd yn cynnwys bar America am ei gamers.

Mae’r Casino ail Tunisia a leolir yn Hammamet yw La Casino Medina. Mae hyn yn casino berchen cant peiriannau slot a gemau poker fideo. Mae hefyd yn dair ar ddeg, gan gynnwys byrddau hapchwarae roulette Americanaidd, blackjack, a poker fridfa. Mae’r La Casino Medina hefyd yn cynnig ei fwyty ei hun Libanus a nifer o siopau ar gyfer y gamblers i gymryd mantais o. Mae’r casino ar agor bob dydd 8:00-4:00. Gall hyn ymddangos yn amser rhyfedd ar gyfer casino i fod yn agored, ond ei fod yn seiliedig ar adeiladu o’r newydd yn cynnwys cymhleth gwahanol bwytai a siopau ar gyfer pobl leol a thwristiaid fel ei gilydd, felly mae’r cwmni yn amlwg yn teimlo y byddai hyn yn gwneud y gorau amserau agor ar eu helw.

Mae’r olaf yn Tunisia Casino yw’r Casino Grand Kantaoui sydd i’w gweld yn Sousse. Maen nhw ar agor bob dydd 5:00-4:00 a pheiriannau yn cynnal slot hanner cant a gemau poker fideo. Maent hefyd wedi deg byrddau hapchwarae, gan gynnwys blackjack, roulette, a poker fridfa. Mae hefyd yn bar America ar gyfer y cyfleuster ei gamers.

Er nad yw’r rhain casinos yn cynnig cyfleusterau cysgu, mae digon o ansawdd gwestai cyfagos y gallwch ddewis ohonynt. Mae pob gwestai yn cynnig ystod eang o gyfleusterau gwell ac ystafelloedd moethus. Mae’r rhain yn cynnwys chwaraeon dŵr amrywiol a bwytai niferus, sy’n cynnig nid yn unig yn menu rhyngwladol, ond hefyd yn draddodiadol Tunisiaidd cuisine. Yn ystod misoedd yr haf, gall ymwelwyr ddewis i gymryd rhan yn y gwyliau haf amrywiol a gynhaliwyd yma, yn mwynhau cyngherddau awyr agored a awyrgylch lleol. Gyda’r holl casinos yn cael ei leoli ger y trefi glan môr, gallwch eu cymryd yn y tywod, y môr, a syrffio ar sail ddyddiol i lawn wneud y gorau o’ch gwyliau.

  FireCasinos.com

Casinos Turkmenistan

May 10, 2010 :: Posted by - Online Casino 123 :: Category - Uncategorized, Welsh


Casinos Turkmenistan

gan Awwad Adel

Turkmenistan yn un o’r gwladwriaethau a gafwyd gan y disgyn ar wahân i’r Undeb Sofietaidd. Er bod hanes hir o fod yn gangen o Ymerodraeth Hunnish yn y 6ed ganrif, nid yw erioed wedi bod yn llawer mwy na ferddwr o hanes.

Mae hyn wedi newid yn ystod y blynyddoedd diweddar fel cronfeydd wrth gefn y wlad nwy enfawr wedi cael eu darganfod a’u hecsbloetio. Mae’n dal, fodd bynnag, distressingly gwael ac yn ôl Amnest Rhyngwladol y rhyddid trydydd wasg gwaethaf yn y byd.

Yn gyffredin â llawer o’r CIS, Turkmenistan’s casinos wedi bod yn gyfreithlon. Yr oedd bob amser yn herwhela o dan y ddaear, ond yn y buddiannau rheoleiddio (a trethu), trwyddedau wedi ei roi ar gyfer y ddau casinos yn y Ashgabat cyfalaf.

Mae rhestr o Turkmenistan’s casinos yn cynnwys:

Ashgabat: Grand Casino – gêm tablau Deg a 150 o beiriannau slot .

Ashgabat: AG Altin Casino – tablau Four gêm a 15 peiriannau slot.

Yn gyffredin â phob rhan o’r Undeb Sofietaidd cyn-, bydd gemau hapchwarae eraill sydd ar gael, o’r cyfreithiol, fel betio ar rasus ceffylau, naill ai yn swyddogol neu answyddogol, i’r anghyfreithlon ddau ac yn hynod beryglus, fel casinos dan ddaear. Mae’n cynghorir yn gryf iawn nad tramorwyr yn cymryd rhan yn y dewisiadau eraill hyn i Turkmenistan’s casinos. rheswm Y cyntaf a mwyaf amlwg yw y byddant yn hynod o beryglus.

Mae economi Turkenistan yn buoyed fawr gan y diwydiant nwy naturiol. Fodd bynnag, nid oes llawer arall i siarad am hynny yn gwneud unrhyw cyfoeth. Busnes bywyd, felly, yn canolbwyntio ar sut i gael toriad o’r cyfoeth hwnnw nwy: nid yw’n help y mae’r wlad yn cael ei redeg gan yr Arlywydd Niyazov sydd wedi datgan ei hun yn Arlywydd am Oes a “Turkmenbashi,” hynny yw, Arweinydd y Tyrcmeneg. Mae hyn wedi cael ei ddilyn gan ei fynnu (a deddfau i effaith) y diwrnod yr wythnos yn cael eu henwi ar ôl aelodau o’i deulu, bod y Rukhana, ei hunan-lyfr corlannu o ddoethineb, yn y testun cynradd ym mhob ysgol, neu bod rhai o’r dinasoedd yn cael eu dominyddu gan gerfluniau aur-plated ef. Efallai ei fod yn deg i ddweud nad ef yw’r mwyaf democrataidd (nac call) o bobl sy’n rhedeg y wlad heddiw.

Os Turkmenistan’s casinos yw unrhyw beth tebyg i’r rhai mewn rhannau llygredig eraill o’r CIS, byddant yn cynnwys Orllewinwyr ychydig bored chwarae aimlessly i dreulio eu contractau alltud, mae nifer fawr o puteiniaid, a rhifau pellach o Mafiosi a officals llywodraeth (yn aml yn anwahanadwy) gochlyd eu cyfoeth newydd a dod o hyd yn anghyfreithlon. Bydd y dewisiadau anghyfreithlon i Turkmenistan’s casinos a fydd, os unrhyw beth, yn waeth.

  FireCasinos.com